Velkommen til Touchbook Kritik

Touchbook Kritik vil bringe anmeldelser, omtaler og essays af litterære digitale tiltag; alt fra smsfortællinger til appromaner, digte på nettet, udstillinger, gamificerede historier og narrative formidlingsmodeller. Kriteriet er, at det skal have med sprog eller fortælling at gøre, og det skal være digitalt.

Feltet er stort og vokser hele tiden, men kritikken er ikke fulgt med. Mange projekter og udgivelser, som forfattere og udviklere har lagt et stort arbejde i, bliver aldrig omtalt, endsige anmeldt. Det vil Touchbook Kritik råde bod på.

Har du en ide til en anmeldelse, et essay eller en omtale, så skriv til mytouchbook@gmail.com, og vi vil vende tilbage til dig. Touchbook Kritik er et con amore initiativ, der i første omgang ikke kan tilbyde honorar.